ترخیص کالا|ترخیص کار
شرکت ترخیص کالا در خرمشهر،بندرعباس،بوشهر و ... | ترخیص کالا | ترخیص کار | ترخیص کار گمرک | www.tarkhis-kala.com
مدارک لازم جهت ترخیص کالا از گمرک

تمامی مدارک لازم جهت ترخیص کالا های وارداتی از گمرک به شرح زیر می باشد:

 

مدارک مورد نیاز ترخیص کاری

 • بارنامه         
 • قبض انبار
 • ترخیصیه (به جز بارهای زمینی)
 • فاکتور
 • ثبت سفارش
 • پروفرما
 • گواهی مبدا
 • پکینگ لیست 
 • بیمه نامه
 • کاتالوگ در صورت نیاز  
 • گواهی آنالیز در صورت نیاز
 • وکالت صاحب کالا به شخص ترخیص کار
 • مدارک مربوط به صاحب کالا
 • مدارک مربوط به ترخیص کار
 • معرفی نامه مربوط به ماده 382 ق . ا . گ از صاحب کالا به شخص ترخیص کار گمرک