ترخیص کالا|ترخیص کار
شرکت ترخیص کالا در خرمشهر،بندرعباس،بوشهر و ... | ترخیص کالا | ترخیص کار | ترخیص کار گمرک | www.tarkhis-kala.com
مراحل ترخیص کالا در گمرک

مراحل ترخیص کالا در گمرک را در این سایت مطالعه نمایید. ترخیص کالا از گمرک  به بهترین روش توسط ترخیص کاران این مجموعه بازرگانی انجام می شود

روش ترخیص کالا از گمرک

مراحل ترخیص کالا از گمرک به شرح زیر می باشد:

  • تنظیم اظهارنامه اطلاعاتی مانند نوع کالا، علامت تجاری، مدل، فنی، ارزش و وزن کالا های مورد نظر
  • اظهار و تحویل اسناد مانند فاکتور، پکینگ لیست، بارنامه، گواهی بهداشت و مانفیست
  • تعیین ارزیاب و تطبیق اسناد
  • ارزیابی و کنترل کالا
  • پرداخت وجه صورت حساب
  • صدور پروانه ترخیص کالا
  • کنترل کردن نهایی درب خروج، اخذ مجوز بارگیری کالا و صدور بیجک خروج کالا از گمرک